Každoročně v září si připomínáme neblahé výročí zavraždění knížete Václava, slýcháme slova o krutém a zlém Boleslavovi, velebíme skutky svatého muže a zpíváme svatováclavský chorál. Každá mince má však dvě strany. Nejlépe to vystihl Michal Lutovský:

Vznik českého státu je úzce spjat s knížetem Boleslavem I., jemuž dávní kronikáři přisoudili výhradně úlohu krutého bratrovraha, pominuli pak zcela jeho zásluhy o rodící se stát. V té době visela chvílemi budoucnost české země na vlásku a záleželo jen na síle rozhodnutí vládce. Na kroku možná radikálním, krutém, ale nutném. Bez větší nadsázky můžeme tvrdit, že faktickým tvůrcem a zakladatelem českého státu byl jeden jediný člověk, muž, který se k moci dostal zločinem z nejodpornějších – bratrovraždou. Nebýt však Boleslava, kdo ví, kde by dnes „čeleď svatého Václava“ vůbec byla a jaké postavení by zaujímala na politické mapě Evropy. Je ale poměrně pravděpodobné, že jejím rodným jazykem by byla němčina.

Na počátku Boleslavova panování vládnou Přemyslovci jen malou částí českého území země, která se může kdykoli stát hříčkou mocenských zájmů silnějších sousedů. Po necelých čtyřech desetiletích vlády po sobě umírající Boleslav zanechává mocný středoevropský stát, zahrnující nejen celé Čechy, ale i většinu Moravy, část Slezska, Malopolska, snad i Slovenska, Boleslavovi bojovníci stojí až na hranicích Kyjevské Rusi. Profesionální ozbrojené síly Boleslavovy země čítají již několik tisíc solidně vyzbrojených mužů. A pohled za hranice může být hrdý a sebevědomý…