Jihočeská archeologie

Během léta roku 2015 se na jihu Čech konaly dvě na první pohled zajímavé archeologické přednášky pro veřejnost. Zklamaly obě.

Netolické hradiště Na Jánu.

V Městském muzeu Týn nad Vltavou přednášel doc. Ondřej Chvojka o Pokladech doby bronzové, v rámci stejnojmenné výstavy. Už fakt, že část vystavovaných předmětů získaných detektorem kovů pochází z nelegální činnosti, staví konání výstavy na hranu zákona (viz Maltská konvence a pravidla provádění archeologických výzkumů), což ředitele Archeologického ústavu FF Jihočeské univerzity evidentně netrápí. Navíc podezření o „nestandardních“ vztazích některých jihočeských archeologů s detektoráři se potvrdilo jak během přednášky, ospravedlňující před veřejností jejich nezákonnou činnost, tak po přednášce, kdy zcela nezakrytě pan docent zval přítomné hledače pokladů, předvádějící mu své úlovky, k osobní návštěvě do Jihočeského muzea. Pan docent, zaměstnanec veřejné instituce, placený z veřejných prostředků mimo jiné i za to, že bude dodržovat zákonnost, v přednášce kritizoval zastaralý památkový zákon z roku 1987, přičemž zapomněl dodat, že byl několikrát novelizován a dáván do souladu s evropským právem. Nezmínil ani přípravu nového zákona, jehož znění je již v podstatě hotové, a jasně vymezuje, co je archeologický výzkum (tedy i užití detektorů kovů) a za jakých podmínek jej lze provádět.

Druhou přednášku o současnosti a perspektivách archeoparku v Netolicích vedl doc. Jaromír Beneš doprovázený univerzitním kolektivem. Přednáška měla místy úsměvný charakter, zejména při prezentaci průzkumu veřejného mínění netolických občanů, z něhož vyplynula nespokojenost jak s průběhem realizace archeoparku, tak i fyzickým stavem lokality Na Jánu a tomu neodpovídající prezentace projektu na veřejnosti. Zábavný byl i přítomný starosta Netolic, který na jedné straně hovořil o záslužnosti projektu a přínosu pro město, aby o půl hodiny později odmítl nejenom hmotnou podporu ze strany města, ale i přemístění cvičiště kynologického klubu, které již léta blokuje rozvoj archeoparku i pokračování archeologického výzkumu na akropoli hradiště. Z přednášky nakonec vyplynulo (což bylo ostatně i stvrzeno demonstrativním sejmutím informační tabule z rekonstruované palisády na hradišti), že další výstavba archeoparku se odkládá na neurčito. Na závěr přednášky měly být představeny zajímavé nálezy z výzkumů, avšak někdo nevzal do Netolic ty správné krabice…

Po přednášce, nevěříce negativním odsudkům stavu lokality od místních občanů, jsem se vydal na kopec – a uvěřil jsem. Je skutečně troufalé od protagonistů projektu archeoparku a účastníků výzkumu očekávat jakoukoliv podporu, jestliže nejsou schopni zanechat po sobě na lokalitě byť jen elementární pořádek. Léta nezasypané sondy, igelity, zbytky ohraničovacích pásek, PET lahve a flašky od piva, to je skvostná univerzitní vizitka. Nezachrání to ani kvíz pro děti „Poznejte hradiště“, volně k dispozici u infotabule (instalované však díky jinému evropsky financovanému pseudoprojektu s názvem Linecká stezka), s malou chybkou…