Vydal jsem se do ráje, abych poznal „minulost, přítomnost a budoucnost“, nalákán sloganem ekologicko zábavního parku Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem (nebo-li „centra zelených vědomostí“).

„Horácká vesnice“ v ekologicko zábavním parku Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem.

Na okraji města uprostřed oku nelahodící zástavby vzniklo toto zařízení v průběhu osmi let z areálu bývalého zemědělského školního statku, za masivního financování z prostředků Evropské unie (ROP Jihovýchod) a Města Bystřice nad Pernštejnem. Partnerem projektu je mimo jiných Evropské centrum pro ekologii a turistiku ECEAT. Otevřeno je od března roku 2015. Jak se praví na webu tohoto zařízení, „jedinečná tematická linka od minulosti k

budoucnosti má nabízet mnoho vyžití pro rodiny s dětmi či školní výpravy, a seznamovat návštěvníky s jejich kořeny a také s budoucností v otázce ekologie a šetrného přístupu k přírodě.“ Součástí centra je tzv. „Horácká vesnice“, v níž má návštěvník spatřit „repliky dobových stavení z 19. století a ukázky tradičních lidových řemesel“, která si může i vyzkoušet. Hned při příjezdu překvapí značně omezený prostor pro…